© Marek Mach
Time For Print

TFP

Čo je TFP fotenie

TFP fotenie (Time For Print) je špecifický typ fotenia, pri ktorom sa modelka nechá fotiť bez nároku na honorár. Rovnako tak fotograf fotí bez nároku na odmenu.  TFP modelky spoluprácou získavajú fotografie, ktorými sa môžu ďalej prezentovať a budovať si tak svoju povesť. Naopak TFP fotograf nafotením získava prírastky do portfólia. Ide v podstate o dohodu medzi modelkou a fotografom, ktorá sa týka fotografovania a spôsobu nakladania s vyhotovenými fotografiami. Fotograf obvykle ponúkne bez nároku na odmenu modelke sériu najlepších fotografií. Modelka ako protislužbu väčšinou fotografovi poskytne licenciu pre použitie vyhotovených fotografií a udelí fotografovi dohodnutý model release. Práve preto je spolupráca TFP formou výhodná – získavanie skúseností pri investícii času.

Podrobnosti o použití fotografií upresňuje zmluva, (tzv. model release), ktorá sa podpisuje pred každým fotením.

Ako prebieha TFP fotenie

Fotenie TFP formou sa vlastne takmer nelíši od bežného fotenia.  Najdôležitejšiu časť však zohráva príprava na fotenie, pri ktorej si obidve strany stanovia podmienky vzájomnej spolupráce. V praxi to znamená určiť podmienky, miesto, čas či tému a počet výsledných fotografií. Je potrebné doladiť aj dohodu ohľadom make-upu či líčenia inou osobou. Vhodné je stretnúť sa pred samotným fotením alebo aspoň sa vopred iným spôsobom dohodnúť (napr. emailom, telefonicky, sociálne siete a pod.) a ujednotiť svoje predstavy a požiadavky.

Podmienky

Pri TFP fotení platia podmienky, ktoré je nutné zo strany modelky dodržať. Pri kontaktovaní so záujmom o TFP fotografiu vyžadujem uviesť základné údaje o svojej osobe, pričom je vhodné priložiť cez doleuvedený formulár (alebo inak elektronicky) odkaz na Vašu aktuálnu fotografiu.  Dohodnutý termín fotenia je vždy záväzný. Ak ho opodstatnené okolnosti nedovolia dodržať, je nutné zrušenie druhej strane včas oznámiť. Ak druhej strane vzniknú náklady a v dôsledku nedodržania termínu nepríde k foteniu, ten kto od termínu a fotenia odstúpil by mal tieto náklady kompenzovať. Na samotnom fotení formou TFP býva prítomná len modelka a fotograf, nakoľko prítomnosť inej osoby rozptyľuje, znervózňuje a nedáva priestor k nadviazaniu dôvery či navodeniu atmosféry fotografovania.

Ak máte predbežný záujem o fotenie formou TFP vyplňte nasledovný formulár a ja Vás budem kontaktovať.  

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Mám záujem o
PortrétGlamourBoudoirAktIný žáner

Môžete priložiť Vašu aktuálnu fotografiu (limit 5MB) (odporúčané)

Predmet

Vaša správa

GDPR (povinné)
Udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých vo webovom formulári na stránke www.marekmach.sk
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zaškrtnutím súhlasu pri registrácii udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých vo webovom formulári na stránke www.marekmach.sk. Údaje poskytujem dobrovoľne a to na dobu jedného roku na účely uvedené v Informáciách. Beriem na vedomie, že odvolaním môjho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.